Til deg som har fått et jobbtilbud

Mottilbud.png

Gratulerer!

Du er nå på vei inn i en fase som kan være spennende, slitsom, forvirrende og/eller skape masse utrygghet. Gjør deg selv en tjeneste og vær godt forberedt på prosessen og alle eventualiteter etter at du har takket ja og signert på jobbtilbudet du har fått.

Levere oppsigelse på riktig måte

Du kan sende en e-post (inklusive et oppsigelsesbrev) men det beste er å levere sin oppsigelse skriftlig i et oppsigelsesmøte (IKKE UTSETT!). Det er greit å være forberedt (øv deg på hva du skal si) slik at du har kontroll på dine følelser. Det er også viktig å være korrekt, tydelig og bestemt samt være diplomatisk overfor alle. Din nærmeste sjef (eller andre kolleger) kan bli en kollega også i fremtiden. Du skal aldri ha dårlig samvittighet for at du har takket ja til en mulighet som er bedre for deg og din utvikling. Dette er fakta som ikke endrer seg under prosessen du skal gjennom. Husk det!

Være forberedt på mottilbud, kritikk og gruppepress

I noen tilfeller blir en arbeidsgiver overrasket over ditt valg og eventuelt skuffet over å miste en verdifull medarbeider. Mange arbeidstakere har da opplevet å få et mottilbud eller endret jobbinnhold (forfremmelse el.) ganske raskt etter sin oppsigelse. Andre har opplevd å høre negative ting om fremtidig arbeidsgiver og/eller gruppepress fra kolleger som ikke vil miste en arbeidskamerat.

Oppsigelsesbrevet

Rent bortsett fra det vanligste (overskrift= oppsigelsesbrev, navn, dato, mottaker, når oppsigelsen gjelder fra og underskrift) bør også brevet inneholde en takk til nåværende arbeidsgiver for de mulighetene du har fått og trekk eventuelt frem det som er positivt i organisasjonen. Dette koster deg så lite og du vil fremstå som profesjonell og hyggelig i lang tid etter at ditt arbeidsforhold er avsluttet. I et møte bør du være tydelig på hva du vil si og at du har bestemt deg, men at du også vil gjøre ditt ytterste for å fullføre det du holder på med eller overføre nødvendig informasjon til andre som skal overta. Bli eventuelt enige om siste arbeidsdag slik at dette blir planlagt på en god måte. Til slutt er det greit å bli enige om når siste bonus eller andre ytelser skal utbetales. Det er smart å be om en attest i oppsigelsestiden slik at du sikkerstiller et godt forhold under avslutningen av arbeidsforholdet.

HVIS DU BEHØVER STØTTE I DENNE PROSESSEN KAN DU SNAKKE MED OSS UNDERVEIS.

Blir du utsatt for noe av det vi har beskrevet så tenk på dette:

  • 85 % av de som takker ja til et mottilbud sier allikevel opp etter 6 måneder
  • 90 % av de som takker ja til et mottilbud sier allikevel opp etter 12 måneder
  • Du kan miste mange muligheter internt da din leder antakeligvis vil være usikker på hvor lenge du blir i organisasjonen
  • Du kan miste respekt blant dine kolleger som er usikre på hva som har skjedd
  • Løftene du fikk om endret arbeidsinnhold i siste liten er antakelig ikke gjennomtenkt og noe av dette kan være urealistisk eller lite hensiktsmessig (kan berøre andre i organisasjonen etc.)

Still deg følgende spørsmål:

  • Hvorfor er du plutselig verdt mer lønn eller forfremmelse akkurat nå (og ikke tidligere)?
  • Er slike spontane fremprovoserte endringer fra nåværende arbeidsgiver det beste for din videre karriere?
  • Har du endret syn på ny arbeidsgiver eller stillingsinnholdet du har fått tilbudt?
  • Kan din fremprovoserte lønnsforhøyelse eller stillingsendring påvirke deg negativt senere (mindre lønnsforhøyelse eller mindre tillitt ved neste korsvei)?
  • Hvis du fikk negativ informasjon om fremtidig arbeidsgiver, tenk på hvorfor du fikk slik informasjon og hvilket inntrykk du fikk av dem under samtalene (intervjuene).

Husk på dette

Stå på den avgjørelsen du har tatt. Det vil du aldri angre på. Selv om oppsigelsesfasen kan være tung så vil du føle lettelse så fort det er gjennomført og du kan glede deg til å begynne på nye utfordringer. Husk også på å være både tydelig og hyggelig i oppsigelsesbrevet og i møte med din leder. Da blir prosessen mye lettere enn du tror.

Vi er uansett her for å hjelpe deg i denne fasen hvis du behøver noen å snakke med. Lykke til!