Velkommen til NordicSearch

Respekt, tillit og dokumenterbar kvalitet i alle ledd

 

 
thomas-kelley-uthevet.png
 

Hvorfor evaluere team i rekrutteringsprosessen?

Et velfungerende team er en svært effektiv organisasjonsform, men hvis samarbeid, fellesfølelsen og enighet rundt mål ikke fungerer, kan et team være direkte hemmende for resultatoppnåelse.

Hvorfor vente med å evaluere organisasjonens team etter at alle ressurser er ansatt? Vi mener det er lettere å bygge et velfungerende og suksessfullt team hvis man hensyntar teamets sammensetning i rekrutteringsprosessen.

I dagens rekrutteringsprosesser er det ofte mest fokus på å finne riktig kompetanse. Det er minst like viktig å finne ressurser som kan utnytte hverandres styrker og svakheter hvis man skal jobbet i et lederteam, salgsteam, avdeling eller andre typer formaliserte team. Et velfungerende team er selvmotiverende og kan forløse ukjente krefter og egenskaper hos den enkelte. Det skaper gode resultater og kan dra virksomheten i ny og riktig retning.

Ta kontakt med oss for mer informasjon rundt teamevaluering, enten separat eller i forbindelse med rekruttering.

Untitled (3).png
 

hvordan

Vår metodikk


 

+ Erfaring satt i system

- Jobbanalyse og identifisering av kandidater

- Prekvalifisering og intervjuer


+ Tydelige rapporter

- Grafiske fremstillinger

- Beskrivende kandidatrapporter


+ Proaktiv oppfølging

- Jevnlig statusoppdatering


+ fullføring

- Rådgiving i tilbudsfasen


 
 
paul-itkin-168780.jpg
 

oppfølging

Etter endt oppdrag


Når ansettelsen er fullført følges både oppdragsgiver og kandidat opp. Dette er viktig for å sikre at forventninger blir møtt og eventuelle korrigeringer kan iverksettes.

 
 

Kandidatsamtaler

Etter ansettelse

 
samtalw1.png

Kundesamtaler

Tilbakemeldinger

 

 
tiltak2.jpg

Tiltak

Rådgivning

 
 
 

hva sier andre?

Referanser


 
 
oppfølging.png

Hvem er vi?

Team


 
 

Halfdan
Jensen
 

Partner / Bedriftsrådgiver

hj(@)nordicsearch.no

915 14 711

 

hans-arne
jacobsen
 

Adm. Partner / Bedriftsrådgiver

haj(@)nordicsearch.no

951 01 002

 

Kinga
Martyniuk
 

Researcher

km(@)nordicsearch.no

930 10 108

 
 

hvor er vi?

 

VIKA ATRIUM


Munkedamsveien 45
Tlf: 951 01 002

Stillinger

 
 
 
 
 
vika-atrium.png